خط تولید

شرکت بانی نو توانسته با تجربه 30 ساله در کنار نیروی انسانی کارآزموده و جوان به طراحي يك سيستم توليدي بهينه دست يابد. در سيستم توليدي طراحي شده، تك تك اجزا به منظور بيشينه كردن تعداد توليد و كمينه كردن هزينه ها بهينه گرديدند. اين شركت در حال حاضر نيز از مدل ساخته شده به منظور بررسي نتيجه تغييرات آتي بر روي سيستم توليدي استفاده مي نمايد. مدل شبيه سازي ساخته شده به عنوان يك ابزار پشتيبان تصميم گيري در این كارخانه درنظر گرفته شده است كه از خروجي هاي آن براي تصميم گيري نهايي در مورد هر يك از سناريوهاي توليدي مورد بهره برداري مي شود.

مدیران و دست اندرکاران امر تولید در شرکت بانی نو همواره در پی به دست آوردن روشی مناسب جهت سنجش عملکرد و واکنش خط تولیدی خود نسبت به تغییرات کیفیت مواد اولیه ، پارامترهای پروسه‌ تولید و نهایتاً نحوه‌ دستیابی به محصول ایده‌آل بوده‌اند.

 1- طراحی و محاسبات انواع سازه ها و تهیه نقشه های مهندسی و دفترچه های محاسباتی.
 2- بررسی موارد فنی مورد نیاز تولید اعم از قالب ها و …
 3- انتخاب بهترین شیوه اجراء 
 4- بهینه سازی فرایند تولید و مکانیزاسیون
 5- كنترل دورریز مواد 
 6– توزیع نقشه های اجرایی به واحدهای اجرایی، كنترل و برنامه ریزی و نمونه سازی
 7- پاسخگوئی در خصوص مسائل مربوط به نقشه ها به نماینده واحد Q.C و Q.A
 8- تهیه و تنظیم صورت وضعیت پروژه های تولیدی
 9– برآورد اقلام مصرفی اعم از مواد اولیه و قطعات مصرفی ماشین آلات و …

جدیدترین اخبار و مقالات