ایمنی و بهداشت

HSE متشکل از سه واژه ( بهداشت ) Health، ( ایمنی ) Safety ، ( محیط زیست ) Environment می باشد که ابزاری مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده است. که موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان ، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی ، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد.

یکی از خطراتی که کارگران را تهدید می کند، خطرات مربوط به محیط کار است. وظیفه کارفرما تامین محیط کاری امن و آرام است. به طور مثال: آسیب هایی که از جانب حیوانات و گیاهان خطرناک به انسان می رسد، از مهم ترین خطراتی هستند که انسان را تهدید می کنند. کارگرانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با حیوانات در تعامل هستند، ممکن است در معرض خطر گزیدن حشرات و حمله ی حیوانات وحشی باشند. همچنین زهر گیاهان سمی از دیگر خطراتی است که انسان ها را در محیط کار تهدید می کند. بنابراین کارفرما موظف است تا تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسبی را برای کارگران خود فراهم کند.

خطرات بهداشت روانی، خطراتی هستند که به طور مستقیم بر روی سلامت فیزیکی و روانی فرد در محیط کار تاثیرگذار هستند. در رابطه با سلامت فیزیکی، کارگر ملزم است که تحت آموزش ها و تمرین های فیزیکی از قبل قرار گرفته باشد تا اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار را رعایت کند. تمرینات فیزیکی و قوی تر کردن بدن فرد، به دلیل انجام کار های سنگین، بدون آسیب رساندن به بدن کارگر می باشد. در مشاغلی افراد ارتباط مستقیم با دستگاه ها و ماشین آلات دارند، نیازمند سلامت فیزیکی و روانی افراد هستیم.

بهداشت روانی در محیط کار هم به اندازه امنیت فیزیکی مورد اهمیت است.

  1. آموزش کارکنان (اول ایمنی بعد کار)
  2. اصلاح معایب مکانیکی و فیزیکی
  3. نشریات (انتشار نشریه و نصب عکس و پوستر)
  4. وسایل ایمنی و بهداشتی
  5. نصب حفاظ
  6. پیشگیری از احتراق و انفجار

ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آنان را به خطر اندازد، مصون دارد. مسئولیت عمده ایمن سازی محیط کار به عهدۀ مدیران سطوح بالای سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است. البته اهمیت همکاری کارکنان را در محیط امن نمی توان نادیده گرفت.

به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از: فراهم آوردن موجباتی که از بیماری ها و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری می کند. یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی از کار کمتر باشد می توان گفت که ایمنی بیشتری در محیط کار وجود دارد.

جدیدترین اخبار و مقالات