آدرس:

کرج – شهرک صنعتی نظرآباد – خیابان بهارستان – انتهای خیابان گلایل

کد پستی: 3331497808

تلفن:

1 – 45332830 026
6 – 45332825 026
فکس: 02645332835
آدرس ایمیل
ایمیل عمومی: info@baninoco.com
مدیریت: amini@baninoco.com

اطلاعات تماس بانی نو را در تلفن هوشمند خود ذخیره کنید.

با ما در ارتباط باشید