خط مشی سیستم مدیریت

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو به عنوان یکی از صنایع تولید کننده ظروف بسته بندی مورد نیاز صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و شیمیایی، خود را موظف می داند رضایت کلیه مشتریان را از محصولات و خدمات این شرکت و همچنین رعایت الزامات ایمنی و بهداشت و زیست محیطی همواره مدنظر قرار داده و در این راستا حداکثر توان فنی، سیستمی و مدیریتی خود را به کار گیرد. همینطور در راستای حفظ ارزش های انسانی و پایبندی به مسیولیت های اخلاقی در برابر کلیه ذینفعان در همه شئونات و اجرای اصول اخلاق تجاری جهت رعایت صداقت، انصاف، مسئولیت پذیری، حفظ اسرار تجاری و رازداری و پایبندی به تعهدات در چارپوب های قراردادهای تجاری پیشرو باشد.

بدین منظور خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

  • ارتقاء و حفظ کیفیت محصولات جهت نیل به برترین کیفیت و تکنولوژی در تولید ظروف بسته بندی
  • حفظ ، توسعه و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی از طریق ارتقا ء شایستگی های کارکنان و ایجاد و افزایش فرصت های یادگیری و زمینه های مشارکت
  • تعهد به رعایت الزامات، قوانین و مقررات زیست محیطی به منظور پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی و مدیریت مناسب انرژِی
  • افزایش ضریب ایمنی به وسیله تجزیه و تحلیل رویدادها ، خطرات و رعایت الزامات قانونی
  • ارتقاء برند شرکت از طریق دستیابی به بازارهای گسترده داخلی و خارجی
  • ارتقاء سطح رضایت و وفادارای مشتریان و کارکنان از طریق برآورده نمودن خواسته های ایشان به بهترین نحو
  • افزایش میزان فروش و دستیابی به تولید بیشتر با ارتقاء زیر ساختار های تولیدی.

هیات مدیره به‌عنوان مقامی تصمیم‌ساز، مدیرعامل یک مجموعه را برای دستیابی به اهداف کمک و یاری می‌نماید، مدیرعامل نیز به‌عنوان مأمور اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی این هیات وظیفه بسترسازی، تصمیم‌گیری و هدایت مجموعه‌سازمانی را عهده‌دار می گردد.

مدیریت اجرایی اشاره به دامنهٔ وسیعی از کاربردهای مدیریت، شامل مالی، منابع انسانی و خدمات سیستم اطلاعاتی مدیریت دارد. در برخی دیدگاه‌ها، مدیریت مجموعه‌ای از اقدامات خاص و مرتبط با جنبه‌های فنی و عملیاتی سازمان قلمداد می‌شود و مفاهیم رهبری یا راهبردی را در بر نمی‌گیرد. بعلاوه، اصلاح مدیریت می‌تواند به امور بوروکراتیک یا عملیاتی معمول دفترداری اشاره داشته که درون‌سازمانی و تکراری می‌باشد. مدیران بطور گسترده با اعضای سازمان ارتباط برقرار می‌کنند تا اهداف سازمانی را برآورده سازند.

«مدیریت مالی به معنای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های مالی، مانند تأمین بودجه و استفاده از وجوه شرکت است. علاوه بر این، اعمال اصول مدیریت عمومی در منابع مالی شرکت، از دیگر مواردی است که در مدیریت مالی انجام می‌گیرد.»

مدیریت مالی را می‌توان کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم‌گیری و حل مسئله دانست؛ به بیان ساده می‌توان گفت، مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی است که می‌بایست با به‌کارگیری مبانی و مفاهیم اقتصاد خرد و کلان و دیگر مباحث مرتبط با اقتصاد، در مدیریت امور مالی کسب‌وکار انجام گیرد.

جدیدترین اخبار و مقالات