بطری 4 لیتری پریل

بطری 4 لیتری پریل که به سفارش شرکت هنکل پاکوش تولید می شود.

یورو باتل

Euro Battle

این بطری  در  رنگ آبی و  به سفارش شرکت هنکل پاکوش  تولید می شود .