درب یوروباتل

درب گالن 4 لیتری مایع ظرف شویی پریل که به سفارش شرکت هنکل پاکوش تولید می شود.

درب گالن 4 لیتری پریل (Euro Battle)

این درب در  رنگ قرمز  و  به سفارش شرکت هنکل پاکوش تولید می شود .