درب پیمانه دار تاژ

درب  مایع لباسشویی  تاژ که به سفارش شرکت  فارکو شیمی تولید می شود.

درب پیمانه دار مایع لباسشویی تاژ

این درب در 2 رنگ بنفش و مشکی و  به سفارش شرکت فارکو شیمی تولید می شود .