درب کلاه مکزیکی

مناسب برای انواع بطری های مواد غذایی

درب کلاه مکزیکی

BC004

به درخواست مشتری

1500 عدد معادل 1 کارتن