درب پیمانه دار

مناسب برای مایع لباسشویی و نرم کننده ها

درب پیمانه دار (پیمانه ای)

BC007

شفاف

280 عدد معادل 1 کارتن