درب مایع ظرف شویی

قابل استفاده برای انواع مایع ظرف شویی

درب دو تکه مایع ظرف شویی

تعداد 2000 عدد معادل 1 کارتن