درب شوینده

مناسب برای مایع ظرفشویی و غیره

درب شوینده

BC002

شفاف

2000 عدد معادل 1 کارتن