درب سس

مناسب برای انواع بطری های مواد غذایی مانند سس

درب سس

BC005

به درخواست مشتری

2000 عدد معادل 1 کارتن