درب بطری شیر 38 میلیمتری

مناسب برای بطری های شیر و بطری های شوینده ها

درب بطری شیر 38 میلیمتری

BC006

به درخواست مشتری

24000 عدد در روز