دبه 2.5 لیتری

مناسب برای استفاده انواع مواد غذایی ازجمله ماست و ترشیجات

دبه 2.5 لیتری

BB004

به درخواست مشتری

24000 عدد در روز