درب سس گوجه سحر

درب سس گوجه سحرکه به سفارش شرکت صنایع غذایی سحر  همدان تولید می شود.

درب سس سحر

این درب در  رنگ های مختلف   و  به سفارش شرکت صنایع غذایی همدان  تولید می شود .