بطری شامپو بچه صحت

بطری 200 میلی لیتری شامپو بچه صحت که به سفارش شرکت صنعتی و بازرگانی صحت تولید می شود.

بطری 1 لیتری پت پریل

این بطری در  رنگ سفید  و  به سفارش شرکت بازرگانی صحت  تولید می شود .