بطری سس گوجه سحر

بطری 350 میلی لیتری سس گوجه سحر که به سفارش شرکت صنایع غذایی سحر تولید می شود.

بطری 350 میلی لیتری سس سحر

این بطری در 2 رنگسفید و قرمز  و  به سفارش شرکت صنایع غذایی سحر همدان  تولید می شود .