اپلیکیتور

مناسب برای استفاده از محلول های دارویی

بطری 60 سی سی

BA01

سفید

24000 عدد در روز