شرکت صنعت پلاستیک بانی نو ماموریت دارد با اصل ایجاد منافع حداکثری برای کلیه ذینفعان ، محصولات خود را تولید نماید .

شرکت صنعت پلاستیک بانی نو ماموریت خود را در تولید محصولات بسته بندی با کیفیت بالا با توجه به دو اصل زیر تعریف می نماید :

  • ایجاد ساختاری قانونمند، شفاف و مبتنی بر تفکر سیستمی
  • ایجاد منافع حداکثری و رعایت منافع کلیه ذینفعان شرکت
  • رقابت پذیری محصولات در کیفیت و قیمت
  • صیانت از سلامت نیروی کار و حفظ محیط زیست