بطری 1 لیتری پریل

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی پریل که به سفارش شرکت هنکل پاکوش تولید می شود.

بطری 1 لیتری پریل

این بطری  در  رنگ آبی و  به سفارش شرکت هنکل پاکوش  تولید می شود .