گالن روغن موتور 4 لیتری کاسترول

گالن روغن موتور 4 لیتری کاسترول Castrol  که به سفارش شرکت کاسترول تولید می شود.

گالن روغن موتور 4 لیتری کاسترول

این بطری  در 2 رنگ سبز و سفید  و  به سفارش شرکت کاسترول  تولید می شود .