درب ظرف ماست

با دستگیره و پلمپ جدا شونده مناسب برای انواع دبه

درب ظرف ماست

BC010

به درخواست مشتری

24000 عدد در روز