بطری شامپو صحت

بطری 300 میلی لیتری شامپو صحت که به سفارش شرکت صنعتی و بازرگانی صحت تولید می شود.

بطری شامپو صحت 300 میلی لیتری

این بطری در  رنگ سفید  و  به سفارش شرکت بازرگانی صحت  تولید می شود .